Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez

EURO LOGISTICS LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

1. Administrator

EURO LOGISTICS LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ u. Jabłoniowa 20 / 413, 80-175 Gdańsk, Polska

2. Cele przetwarzania

Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez EURO LOGISTICS LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: www.eurologisticsltd.com.pl

3. Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].

 

4. Kategorie odbiorców danych

 

Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

  • Pracownicy EURO LOGISTICS LTD. Sp. z o.o.
  • Podmioty wykonujące na rzecz EURO LOGISTICS LTD. Sp. z o.o. usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez EURO LOGISTICS LTD. Sp. z o.o.

 

5. Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na EURO LOGISTICS LTD. Sp. z o.o. zobowiązań publicznoprawnych.

Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.

6. Prawa związane z przetwarzaniem

  • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
  • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Prawo do sprzeciwu.
  • Kontakt w sprawie RODO: EURO LOGISTICS LTD. Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 20 / 413, 80-175 Gdańsk, Polska email: biuro@eurologisticsltd.com.pl

 

7. Informacje dodatkowe

Podanie danych, przed zawarciem umowy z EURO LOGISTICS LTD. Sp. z o.o. nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez EURO LOGISTICS LTD. Sp. z o.o. kontaktu z Panią/Panem.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez EURO LOGISTICS LTD. Sp. z o.o. do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe EURO LOGISTICS LTD. Sp. z o.o. nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.

KIM JESTEŚMY

Euro Logistics Ltd Sp. z o.o.
ul. Jabłoniowa 20/413 ,80-175 Gdańsk

NIP 957-091-96-67 Regon 220062568
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ

VII Wydział Gospodarczy KRS 0000242033
Kapitał zakładowy 50 000 pln

Copyright © 2021 Euro Logistics LTD | Realizacja Netby

pl_PLPL